مقدمه ای بر سیستم وب

کلا از دیدگاه مسائل فنی ، سیستم وب در دو بخش سازماندهی میشود :

  • برنامه سمت سرویس دهنده وب و برنامه سمت مشتری وب
  • پایگاه اطلاعاتی توزیع شده از صفحات ابرمتن و فایلهای داده مثل صدا، تصویر و …

صفحه وب چیزی نیست مگر یک فایل متنی بسیار ساده که با زبان علامت گذاری HTML تدوین میشوند و در بخشهای آتی روش ایجاد آنرا بوسیله یک ویرایشگر منی (مثل Notepad) توضیح خواهیم داد. مطالعه بیشتر